جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,961 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39369تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394/01/26
39370تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش655,600,000364,000,0001394/01/26
39372تهراننیاورانآپارتمانمشارکت778,900,000685,300,0001394/01/26
39374تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001394/01/26
39375تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/01/26
39378تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/01/26
39379تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001394/01/26
39381تهراننیاورانآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394/01/26
39383تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001394/01/26
39384تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001394/01/26
39385تهراننیاورانآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/01/26
39390تهرانالهیهآپارتمانفروش8625,000,0002,150,000,0001394/01/26
39391تهرانالهیهآپارتمانفروش11713,500,0001,579,500,0001394/01/26
39396تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394/01/26
39397تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394/01/26
39398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش675,500,000368,500,0001394/01/26
39399تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1325,700,000752,400,0001394/01/26
39400تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1535,500,000841,500,0001394/01/26
39402تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394/01/26
39403تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001394/01/26
39404تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001394/01/26
39405تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001394/01/26
39406تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001394/01/26
39407تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394/01/26
39410تهرانپاسدارانآپارتمانفروش834,200,000348,600,0001394/01/26
39411تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/01/26
39412تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394/01/26
39413تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش774,000,000308,000,0001394/01/26
39414تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001394/01/26
39415تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش665,600,000369,600,0001394/01/26
Page top