جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45022تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش823,780,488310,000,0001394-03-24
45024تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-03-24
45025تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-03-24
45026تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,605,000460,000,0001394-03-24
45027تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-03-24
45029تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-03-24
45030تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,000,000384,000,0001394-03-24
45032تهراناختیاریهآپارتمانفروش12015,000,0001,500,000,0001394-03-24
45033تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001394-03-24
45007تهرانجردن - اسفندیاریآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-03-23
45009تهراناثنى عشرىآپارتمانفروش515,000,000255,000,0001394-03-23
44938آملآفتاب 74آپارتمانفروش1,800کارشناسیکارشناسی1394-03-22
44939آملآفتاب 40آپارتمانفروش1803,500,0001394-03-22
43964تهرانحصارکآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001394-03-21
44090تهرانانبار نفتآپارتمانفروش452,200,000100,000,0001394-03-21
44138تهرانتهرانپارس - باقریآپارتمانمعاوضه923,900,000360,000,0001394-03-21
44237تهرانمیدان 69آپارتمانفروش43190,000,0001394-03-21
44267کرجاندیشه فاز 4آپارتمانفروش1131,328,000150,000,0001394-03-21
44402کرججهانشهرآپارتمانفروش90260,000,000260,000,0001394-03-21
44453تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش514,100,000209,000,0001394-03-21
44708تهرانامام خمینیآپارتمانفروش433,500,000150,000,0001394-03-21
44936کرجشاهین ویلاآپارتمانفروش1251,720,000215,000,0001394-03-21
44852مشهدقاسم آبادآپارتمانفروش165363,000,000363,000,0001394-03-20
44536تهرانازگلآپارتمانفروش1757,500,0001,312,500,0001394-03-19
44537تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-03-19
44539تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394-03-19
44540تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1394-03-19
44541تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394-03-19
44542تهراناقدسیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-03-19
44543تهرانالهیهآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001394-03-19
Page top