جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,476 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43964تهرانحصارکآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001394-03-21
44090تهرانانبار نفتآپارتمانفروش452,200,000100,000,0001394-03-21
44138تهرانتهرانپارس - باقریآپارتمانمعاوضه923,900,000360,000,0001394-03-21
44237تهرانمیدان 69آپارتمانفروش43190,000,0001394-03-21
44267کرجاندیشه فاز 4آپارتمانفروش1131,328,000150,000,0001394-03-21
44402کرججهانشهرآپارتمانفروش90260,000,000260,000,0001394-03-21
44453تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش514,100,000209,000,0001394-03-21
44708تهرانامام خمینیآپارتمانفروش433,500,000150,000,0001394-03-21
44936کرجشاهین ویلاآپارتمانفروش1251,720,000215,000,0001394-03-21
44852مشهدقاسم آبادآپارتمانفروش165363,000,000363,000,0001394-03-20
44536تهرانازگلآپارتمانفروش1757,500,0001,312,500,0001394-03-19
44537تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-03-19
44539تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394-03-19
44540تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1394-03-19
44541تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394-03-19
44542تهراناقدسیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-03-19
44543تهرانالهیهآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001394-03-19
44544تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1235,000,000615,000,0001394-03-19
44545تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-03-19
44546تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش735,400,000394,200,0001394-03-19
44547تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001394-03-19
44548تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش885,900,000519,200,0001394-03-19
44549تهراناقدسیه - گلهاآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394-03-19
44550تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-03-19
44551تهرانفردوس غربآپارتمانفروش844,150,000348,600,0001394-03-19
44552تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-03-19
42546تهرانتجریشآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001394-03-18
44526تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-03-18
44527تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18715,000,0002,805,000,0001394-03-18
44528تهرانجردن - گلستانآپارتمانفروش21311,000,0002,343,000,0001394-03-18
Page top