جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40417تهرانشهرک غربآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/02/08
40418تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1539,000,0001,377,000,0001394/02/08
40422تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/02/08
40423تهرانخسرو شمالیآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394/02/08
40424تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/02/08
40425تهرانصادقیهآپارتمانفروش1964,300,000842,800,0001394/02/08
40426تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394/02/08
40427تهرانطرشتآپارتمانفروش1464,600,000671,600,0001394/02/08
40428تهرانطرشتآپارتمانفروش1484,054,000600,000,0001394/02/08
40429تهرانطرشتآپارتمانفروش904,700,000423,000,0001394/02/08
40430تهرانظفرآپارتمانفروش1179,200,0001,076,400,0001394/02/08
40431تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/02/08
40432تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001394/02/08
40433تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001394/02/08
40434تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394/02/08
40435تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/02/08
40436تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/02/08
40441تهرانعباس آباد - پاکستانآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394/02/08
40442تهرانفاطمیآپارتمانفروش615,500,000335,500,0001394/02/08
40443تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1135,600,000632,800,0001394/02/08
40446تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001394/02/08
40332تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394/02/07
40333تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش884,090,000360,000,0001394/02/07
40334تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001394/02/07
40341تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش705,000,000345,000,0001394/02/07
40338تهرانپاسدارانآپارتمانفروش18512,000,0002,400,000,0001394/02/07
40336تهرانفردوس غربآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/02/07
40335تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,671,000235,000,0001394/02/07
37424تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1687,440,0001,250,000,0001394/02/07
40331تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/02/07
Page top