جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1394-03-30
45666تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,700,000291,400,0001394-03-30
45667تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش775,100,000413,100,0001394-03-30
45669تهرانجردن - عاطفی غربیآپارتمانفروش14311,800,0001394-03-30
45670تهراندروسآپارتمانفروش1179,000,0001,080,000,0001394-03-30
45776تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-03-30
45777تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17210,000,0001,720,000,0001394-03-30
45780تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,0001,127,000,0001394-03-30
45781تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13912,000,0001,980,000,0001394-03-30
45782تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش72850,000,0001394-03-30
45783تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17815,000,0002,670,000,0001394-03-30
45784تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش8016,000,0003,600,000,0001394-03-30
45785تهراننیاوران - کاخآپارتمانفروش9011,500,0001,300,000,0001394-03-30
45786تهراننیاورانآپارتمانفروش835,500,0001394-03-30
45787تهراننیاورانآپارتمانفروش11010,000,0001,450,000,0001394-03-30
45498تهراننظام آبادآپارتمانفروش703,200,000224,000,0001394-03-28
45499تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001394-03-28
45502تهراننارمکآپارتمانفروش1354,295,000580,000,0001394-03-28
45503تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001394-03-28
45505تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1907,500,0001,424,999,9361394-03-28
45506تهرانمطهریآپارتمانفروش885,340,000470,000,0001394-03-28
45507تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394-03-28
45508تهرانمرزدارانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394-03-28
45509تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1605,200,000832,000,0001394-03-28
45510تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1658,500,0001394-03-28
45511تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1655,500,000907,500,0001394-03-28
45528تهرانامیر اتابکآپارتمانفروش904,330,000390,000,0001394-03-28
45529تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-03-28
45530تهراننارمکآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001394-03-28
45531تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,000,000525,000,0001394-03-28
Page top