جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40287تهرانگیشاآپارتمانفروش847,300,000613,200,0001394/02/07
40289تهرانمطهریآپارتمانفروش1024,900,000499,800,0001394/02/07
40290تهرانمطهریآپارتمانفروش1344,500,000603,000,0001394/02/07
40291تهرانمیردامادآپارتمانفروش16110,000,0001,610,000,0001394/02/07
40293تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1838,350,0001,528,050,0001394/02/07
40294تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001394/02/07
40295تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش805,062,000405,000,0001394/02/07
40296تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/02/07
40297تهرانازگلآپارتمانفروش1608,600,0001,367,000,0001394/02/07
40298تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1335,500,000730,000,0001394/02/07
40299تهرانازگلآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394/02/07
40300تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1013,415,000345,000,0001394/02/07
40301تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش675,200,000348,400,0001394/02/07
40302تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش995,100,000280,500,0001394/02/07
40303تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1404,100,000574,000,0001394/02/07
40304تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001394/02/07
40305تهرانازگلآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/02/07
40306تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394/02/07
40307تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/02/07
40308تهراناقدسیهآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001394/02/07
40309تهراناقدسیهآپارتمانفروش1305,480,000710,000,0001394/02/07
40310تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش24714,500,0003,581,499,9041394/02/07
40312تهرانکریمخانآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001394/02/07
40313تهرانسپهبد قرنیآپارتمانفروش1145,300,000604,200,0001394/02/07
40315تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/02/07
40316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش726,800,000489,600,0001394/02/07
40319تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001394/02/07
40320تهرانمحمودیهآپارتمانفروش21612,500,0002,700,000,0001394/02/07
40321تهراننیاورانآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001394/02/07
40322تهراننیاورانآپارتمانفروش1257,900,000987,500,0001394/02/07
Page top