جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,021 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39860تهراناقدسیهآپارتمانفروش877,200,000626,400,0001394/01/31
39862تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش683,500,000238,000,0001394/01/31
39863تهرانالهیهآپارتمانفروش14016,500,0002,310,000,0001394/01/31
39865تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394/01/31
39866تهرانپاسدارانآپارتمانفروش31015,000,000465,000,0001394/01/31
39868کرجشاهین ویلاآپارتمانفروش7090,000,0001394/01/31
39873تهرانجنت آبادآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/01/31
39874تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش806,250,000500,000,0001394/01/31
39875تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش604,333,000260,000,0001394/01/31
39876تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001394/01/31
39878تهراندربندآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/01/31
39880تهراندربند - اسداللهیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394/01/31
39881تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394/01/31
39884تهراندزآشیبآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/01/31
39885تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001394/01/31
39886تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/01/31
39887تهراندولتآپارتمانفروش6414,000,000896,000,0001394/01/31
39888تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/01/31
39889تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1779,200,0001,628,400,0001394/01/31
39890تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/01/31
39891تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش602,250,000135,000,0001394/01/31
39892تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001394/01/31
39893تهرانسبلانآپارتمانفروش782,305,000180,000,0001394/01/31
39895تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش908,333,000750,000,0001394/01/31
39896تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15750,000,00010,350,000,0001394/01/31
39898تهراندریان نوآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394/01/31
39899تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394/01/31
39900تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش763,289,000250,000,0001394/01/31
39901تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش966,400,000614,400,0001394/01/31
39902تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,310,000650,000,0001394/01/31
Page top