جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45653تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14310,000,0001,600,000,0001394-03-30
45655تهراندروس - محسنیانآپارتمانفروش10211,000,0001,760,000,0001394-03-30
45656تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1058,500,0002,040,000,0001394-03-30
45657تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش907,900,000916,400,0001394-03-30
45658تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,500,0001,200,000,0001394-03-30
45659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,710,000400,000,0001394-03-30
45660تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش924,100,000418,200,0001394-03-30
45661تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1255,200,000364,000,0001394-03-30
45662تهرانوفادار غربیآپارتمانفروش1233,800,000288,800,0001394-03-30
45663تهرانجردن - ستاریآپارتمانفروش1049,000,0001,170,000,0001394-03-30
45664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1447,639,0001,100,000,0001394-03-30
45665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1394-03-30
45666تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,700,000291,400,0001394-03-30
45667تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش775,100,000413,100,0001394-03-30
45669تهرانجردن - عاطفی غربیآپارتمانفروش14311,800,0001394-03-30
45670تهراندروسآپارتمانفروش1179,000,0001,080,000,0001394-03-30
45776تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-03-30
45777تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش17210,000,0001,720,000,0001394-03-30
45780تهرانمیردامادآپارتمانفروش757,000,0001,127,000,0001394-03-30
45781تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13912,000,0001,980,000,0001394-03-30
45782تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش72850,000,0001394-03-30
45783تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش17815,000,0002,670,000,0001394-03-30
45784تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش8016,000,0003,600,000,0001394-03-30
45785تهراننیاوران - کاخآپارتمانفروش9011,500,0001,300,000,0001394-03-30
45786تهراننیاورانآپارتمانفروش835,500,0001394-03-30
45787تهراننیاورانآپارتمانفروش11010,000,0001,450,000,0001394-03-30
45498تهراننظام آبادآپارتمانفروش703,200,000224,000,0001394-03-28
45499تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001394-03-28
45502تهراننارمکآپارتمانفروش1354,295,000580,000,0001394-03-28
45503تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001394-03-28
Page top