جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45961تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394-04-01
45962تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394-04-01
45963تهرانمنطریهآپارتمانپیش فروش1959,000,0001,755,000,0001394-04-01
45964تهرانشیرمرد جنوبیآپارتمانفروش754,600,000207,000,0001394-04-01
45965تهرانستارخانآپارتمانفروش874,700,000408,900,0001394-04-01
45966تهراننارمکآپارتمانفروش1106,800,000965,600,0001394-04-01
45967تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش885,800,000522,000,0001394-04-01
45968تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش953,500,000203,000,0001394-04-01
45969تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394-04-01
45970تهرانصرافهای شمالیآپارتمانفروش11010,700,0001394-04-01
45971تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-01
45972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9910,200,0001,020,000,0001394-04-01
45973تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001394-04-01
45974تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11410,300,0001,174,200,0001394-04-01
45975تهرانسوهانکآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394-04-01
45976تهرانسوهانکآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001394-04-01
45977تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش654,222,000380,000,0001394-04-01
45978تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1005,200,000358,800,0001394-04-01
45979تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16513,000,0002,548,000,0001394-04-01
45980تهرانوطن پور شمالیآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001394-04-01
45981تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش929,500,0001,520,000,0001394-04-01
45983تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-04-01
45984تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش803,800,000273,600,0001394-04-01
45985تهران گاندیآپارتمانفروش6712,000,000804,000,0001394-04-01
45986تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394-04-01
45987تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-04-01
45988تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش767,237,000550,000,0001394-04-01
45989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-04-01
45990تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394-04-01
45992تهرانسوهانکآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-01
Page top