جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,979 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85926تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00045,000,0001395/07/04
85950تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,400,00070,000,0001395/07/04
85929تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130240,000,0001395/07/04
85927تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/04
85949تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/07/04
85948تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/04
85946تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/07/04
85945تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1113,150,00030,000,0001395/07/04
85944تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/04
85943تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره1303,800,00060,000,0001395/07/04
85939تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره24012,000,000250,000,0001395/07/04
85931تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1564,500,000100,000,0001395/07/04
85936تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره100600,000100,000,0001395/07/04
85938تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/04
85937تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن90140,000,0001395/07/04
85933تهرانبلوارگلابآپارتمانرهن و اجاره901,800,00030,000,0001395/07/04
85925تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1879,000,000100,000,0001395/07/04
85924تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن65110,000,0001395/07/04
85923تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1162,500,00090,000,0001395/07/04
85794تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش554,360,000240,000,0001395/07/04
85792تهرانتهران پارسآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001395/07/04
85881تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/04
85798تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/07/04
85913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2006,500,000100,000,0001395/07/04
85917تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/07/04
85893تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره21110,000,000100,000,0001395/07/04
85800تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش12012,800,0001,536,000,0001395/07/04
85895تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00050,000,0001395/07/04
85915تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1144,000,00070,000,0001395/07/04
85866تهرانفیروزبخشآپارتمانرهن و اجاره1413,500,00080,000,0001395/07/04
Page top