جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
46163تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001394-04-02
46162تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-04-02
46160تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,660,000504,000,0001394-04-02
46161تهراناقدسیهآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394-04-02
46158تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394-04-02
46159تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-02
46157تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-04-02
46155تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394-04-02
46156تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1465,700,000832,200,0001394-04-02
46154تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-04-02
46177تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001394-04-02
46176تهرانالهیه - ماهروآپارتمانفروش1438,600,0001,229,800,0001394-04-02
46175تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-04-02
46174تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1307,650,000994,500,0001394-04-02
46171تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-02
46172تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,600,000377,200,0001394-04-02
46173تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-04-02
46274فریدونکنارفریدونکنارآپارتمانفروش1101,800,000198,000,0001394-04-02
45948تهرانحکیمیهآپارتمانفروش4604,300,0001394-04-01
45949تهرانتهرانپارس - دومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001394-04-01
45951تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001394-04-01
45952تهرانجلفاآپارتمانفروش1205,600,000660,800,0001394-04-01
45953تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1445,000,000590,000,0001394-04-01
45954تهرانجنت آباد - نیایشآپارتمانفروش715,000,000525,000,0001394-04-01
45955تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1805,200,000624,000,0001394-04-01
45956تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001394-04-01
45958تهرانمیدان سلماسآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-01
45959تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش957,000,000665,000,0001394-04-01
45960تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش15015,000,0002,160,000,0001394-04-01
45961تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13812,000,0001,656,000,0001394-04-01
Page top