جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38969پردیسفاز یکآپارتمانفروش1001,700,000170,000,0001394/02/01
39772تهرانمیردامادآپارتمانفروش14515,000,0001394/02/01
39910تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش786,025,000470,000,0001394/02/01
39912تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394/02/01
39915تهرانشریعتی - بهار شیرازآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001394/02/01
39916تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش9013,000,0001,170,000,0001394/02/01
39917تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001394/02/01
39918تهرانشهید کردآپارتمانفروش404,250,000170,000,0001394/02/01
39919تهرانشمس آبادآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/02/01
39920تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394/02/01
39921تهرانشمس آبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/02/01
39922تهرانسوهانکآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/02/01
39923تهرانسوهانکآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394/02/01
39924تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1044,807,000500,000,0001394/02/01
39925تهرانسوهانکآپارتمانفروش316,500,000201,500,0001394/02/01
39926تهرانسیدخندانآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001394/02/01
39927تهرانسیدخندانآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/02/01
39928تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/02/01
39929تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1477,500,0001,102,500,0001394/02/01
39930تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394/02/01
39931تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001394/02/01
39935تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2137,500,0001,597,500,0001394/02/01
39937تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394/02/01
39938تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش556,000,000330,000,0001394/02/01
39939تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش604,600,000276,000,0001394/02/01
39940تهرانصادقیهآپارتمانفروش1175,600,000655,200,0001394/02/01
39941تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش1118,920,000990,000,0001394/02/01
39942تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش1469,000,0001,314,000,0001394/02/01
39943تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394/02/01
39944تهرانطرشتآپارتمانفروش824,700,000385,400,0001394/02/01
Page top