جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,249 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40666تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001394/02/13
40668تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش634,850,000305,550,0001394/02/13
40669تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1364,780,000650,000,0001394/02/13
40670تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001394/02/13
40671تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1237,000,000861,000,0001394/02/13
40672تهرانفردوس غربآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001394/02/13
40673تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394/02/13
40674تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/02/13
40675تهرانفردوس غربآپارتمانفروش525,400,000280,800,0001394/02/13
40676تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش854,800,000408,000,0001394/02/13
40678تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش926,700,000616,400,0001394/02/13
40679تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11011,500,0001,264,500,0001394/02/13
40680تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394/02/13
40681تهرانپاسدارانآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001394/02/13
40683تهرانپونکآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394/02/13
40684تهران بلوار کمالیآپارتمانفروش804,950,000396,000,0001394/02/13
40685تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش587,000,000406,000,0001394/02/13
40687تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/02/13
40688تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش785,400,000421,200,0001394/02/13
40689تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش874,000,000348,000,0001394/02/13
40690تهرانپیروزی - سر آسیابآپارتمانفروش452,200,00099,000,0001394/02/13
40691تهرانپیروزی - بروجردیآپارتمانفروش603,200,000192,000,0001394/02/13
40692تهراننبرد جنوبیآپارتمانفروش1013,500,000353,500,0001394/02/13
40693تهرانتجریشآپارتمانفروش6230,000,0001,860,000,0001394/02/13
40694تهرانتهران نوآپارتمانفروش824,500,000369,000,0001394/02/13
40695تهرانتهران نوآپارتمانفروش423,000,000126,000,0001394/02/13
40696تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394/02/13
40697تهرانحکیمیهآپارتمانفروش1024,500,000459,000,0001394/02/13
40698تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/02/13
40700تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1484,500,000666,000,0001394/02/13
Page top