جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40921تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394/02/15
40922تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش664,700,000310,200,0001394/02/15
40924تهرانپیروزی مقدادآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/02/15
40925تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش723,600,000259,200,0001394/02/15
40926تهراننبرد شمالیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001394/02/15
40927تهرانتهران نوآپارتمانفروش1003,300,000330,000,0001394/02/15
40928تهرانتهران نوآپارتمانفروش953,400,000323,000,0001394/02/15
40929تهرانتجریشآپارتمانفروش2017,500,0001,507,500,0001394/02/15
40930تهرانتجریشآپارتمانفروش459,500,000427,500,0001394/02/15
40931تهرانتجریشآپارتمانفروش1196,500,000773,500,0001394/02/15
40932تهرانتجریشآپارتمانفروش16011,500,0002,185,000,0001394/02/15
40933تهرانتهران نوآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001394/02/15
40934تهرانتهران نوآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/02/15
40935تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش984,200,000411,600,0001394/02/15
40937تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1043,700,000384,800,0001394/02/15
40941تهرانجردن - گلشهرآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001394/02/15
40942تهرانجلفاآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001394/02/15
40944تهرانجمالزاده آپارتمانفروش835,000,000415,000,0001394/02/15
40948تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/02/15
40949تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001394/02/15
40950تهراندربندآپارتمانفروش16612,000,0003,840,000,0001394/02/15
40952تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش19512,000,0002,340,000,0001394/02/15
40953تهراندروس - احتشامیهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/02/15
40955تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394/02/15
40956تهراندولتآپارتمانفروش1418,200,0001,156,200,0001394/02/15
40957تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش957,580,000720,000,0001394/02/15
40959تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394/02/15
40960ملاردمارلیکآپارتماناجاره1261,500,0001394/02/15
40963قدسشهرک ابریشمآپارتمانپیش فروش602,200,000132,000,0001394/02/15
40965تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9520,000,0001,900,000,0001394/02/15
Page top