جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48576تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش856,500,000552,000,0001394-04-25
48575تهرانپونک - چهار دیواریآپارتمانفروش96335,000,0001394-04-25
48574تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10011,000,0001394-04-25
48573تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394-04-25
48569تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش2357,500,0001,762,500,0001394-04-25
48567تهرانباغ فیضآپارتمانفروش966,100,000585,600,0001394-04-25
48562تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394-04-25
48563تهراناقدسیهآپارتمانفروش1268,200,0001,033,200,0001394-04-25
48564تهرانالهیهآپارتمانفروش38313,500,0005,170,500,0001394-04-25
48565تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1277,800,000990,600,0001394-04-25
48566تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-04-25
48600تهرانسامان - رحیمیآپارتمانفروش744,390,000325,000,0001394-04-25
48599تهراندزآشیبآپارتمانفروش1929,500,0001,824,000,0001394-04-25
48597تهراندروسآپارتمانفروش1408,400,0001,176,000,0001394-04-25
48596تهراندارآبادآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-04-25
48595تهراندارآبادآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394-04-25
48592تهرانجلفاآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394-04-25
48591تهرانجردنآپارتمانفروش1388,695,0001,200,000,0001394-04-25
48584تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001394-04-25
48585تهرانتجریش - فنا خسروآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-04-25
48614تهرانزعفرانیه - اعجازیآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001394-04-25
48613تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394-04-25
48602تهراندزآشیبآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-04-25
48604تهراندولت - قناتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-04-25
48606تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1055,200,000546,000,0001394-04-25
48607تهراندریان نوآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-04-25
48608تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-04-25
48609تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12310,000,0001,230,000,0001394-04-25
48610تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1629,000,0001,458,000,0001394-04-25
48611تهرانستارخانآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001394-04-25
Page top