جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41313تهرانمیردامادآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/02/20
41314تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394/02/20
41315تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانفروش3410,000,000340,000,0001394/02/20
41316تهرانمرزدارانآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/02/20
41319تهرانازگلآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001394/02/20
41321تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,400,000828,800,0001394/02/20
41322تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394/02/20
41323تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/02/20
41324تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394/02/20
41326تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394/02/20
41327تهرانمیردامادآپارتمانفروش12811,000,0001,408,000,0001394/02/20
41328تهرانمطهریآپارتمانفروش965,208,000500,000,0001394/02/20
41329تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/02/20
41330تهرانیوسف آباد - 55آپارتمانفروش846,540,000550,000,0001394/02/20
41332تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,900,000382,200,0001394/02/20
41333تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/02/20
41334تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,350,000550,000,0001394/02/20
41335تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,642,000295,000,0001394/02/20
41337تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394/02/20
41338تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,300,000481,600,0001394/02/20
41339تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش585,000,000290,000,0001394/02/20
41340تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1174,786,000560,000,0001394/02/20
41342تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001394/02/20
41343تهرانمیردامادآپارتمانفروش1076,900,000739,000,0001394/02/20
41344تهرانقیطریهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001394/02/20
41348تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش655,250,000341,250,0001394/02/20
41351تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش637,500,000472,500,0001394/02/20
41353تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/02/20
41354تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش736,000,000438,000,0001394/02/20
41355تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394/02/20
Page top