جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,114 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/07/11
86620تهراننیاورانآپارتمانرهن265720,000,0001395/07/11
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
86617تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1077,000,00050,000,0001395/07/11
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/07/11
86563تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,500,000100,000,0001395/07/11
86619تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/11
86618تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/11
86615تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن7090,000,0001395/07/11
86609تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1701,300,000100,000,0001395/07/11
86604تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره831,000,00040,000,0001395/07/11
86576تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره831,000,00060,000,0001395/07/11
86602تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00025,000,0001395/07/11
86600تهرانمیردامادآپارتمانرهن80110,000,0001395/07/11
86598تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/11
86597تهرانشهرک کوثرآپارتمانرهن و اجاره1042,000,00040,000,0001395/07/11
86596تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/07/11
86595تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره77800,00050,000,0001395/07/11
86594تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/07/11
86593تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/07/11
86590تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1556,500,000100,000,0001395/07/11
86589تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1574,500,000100,000,0001395/07/11
86588تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/07/11
86585تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/11
86584تهرانکامرانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000250,000,0001395/07/11
86582تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1852,500,00035,000,0001395/07/11
86580تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/07/11
86577تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره60600,00040,000,0001395/07/11
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86570تهراندلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/11
Page top