جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69195تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1324,925,000650,000,0001394-11-28
69196تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1624,600,000745,200,0001394-11-28
69197تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش693,900,000269,100,0001394-11-28
69198تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1004,050,000405,000,0001394-11-28
69199تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001394-11-28
69200تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-28
69201تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش2333,390,000790,000,0001394-11-28
69202تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-11-28
69203تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1203,750,000450,000,0001394-11-28
69204تهرانفاطمیآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-11-28
69205تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001394-11-28
69207تهرانقیطریهآپارتمانفروش13118,000,0002,358,000,0001394-11-28
69208تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1115,600,000621,600,0001394-11-28
69209تهرانهفت تیرآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394-11-28
69210تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394-11-28
69211تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1205,600,000448,000,0001394-11-28
69212تهراننارمکآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-11-28
69213تهرانمطهری شرقیآپارتمانفروش815,185,000420,000,0001394-11-28
69214تهرانسلیمان خاطرآپارتمانفروش1086,600,000712,800,0001394-11-28
69215تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش1046,300,000655,200,0001394-11-28
69216تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-11-28
69217تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394-11-28
69218تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001394-11-28
69219تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394-11-28
69220تهرانولنجکآپارتمانفروش17013,000,0002,210,000,0001394-11-28
69222تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1218,500,0001,028,500,0001394-11-28
69225تهرانفرشتهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-11-28
69226تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394-11-28
69227تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش705,285,000370,000,0001394-11-28
69229تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-28
Page top