جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69344تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-11-29
69345تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش933,975,000370,000,0001394-11-29
69346تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-11-29
69347تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394-11-29
69348تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394-11-29
69349تهرانتجریشآپارتمانفروش809,500,000760,000,0001394-11-29
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394-11-29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-11-29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394-11-29
69354تهرانالهیهآپارتمانفروش230کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-29
69357تهراندولتآپارتمانفروش1307,800,000608,400,0001394-11-29
69358تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-11-29
69359تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش756,500,0001,144,000,0001394-11-29
69360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-11-29
69361تهراندزآشیبآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001394-11-29
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-11-29
69363تهرانالهیهآپارتمانفروش20112,500,0002,512,500,0001394-11-29
69364تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش815,555,000450,000,0001394-11-29
69365تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,680,000,0001394-11-29
69367تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69368تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001394-11-29
69387تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69388تهرانفرحزادیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-29
69389تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1248,000,0001394-11-29
69390تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394-11-29
69393تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-29
69394تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,778,000560,000,0001394-11-29
69193تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-11-28
69194تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394-11-28
Page top