جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,618 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67041تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-05
67042تهرانقیطریهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394-11-05
67043تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394-11-05
67045تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-05
67095تهراندروازه شمیرانآپارتمانفروش613,400,000208,000,0001394-11-05
66432تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش33245,000,0001394-11-04
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394-11-04
66853تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-04
66854تهرانازگلآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394-11-04
66856تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1264,200,000529,200,0001394-11-04
66857تهراناقدسیهآپارتمانفروش11718,500,0002,165,000,0001394-11-04
66859تهرانالهیهآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394-11-04
66860تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394-11-04
66861تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001394-11-04
66864تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش2262,676,000605,000,0001394-11-04
66865تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-04
66866تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1716,700,0001,145,700,0001394-11-04
66867تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001394-11-04
66868تهرانپونکآپارتمانفروش1174,800,000561,600,0001394-11-04
66869تهرانپونکآپارتمانفروش1134,292,000485,000,0001394-11-04
66870تهرانپیروزی - 10 فروردینآپارتمانفروش863,500,000290,000,0001394-11-04
66872تهراندریان نوآپارتمانفروش1126,200,000694,400,0001394-11-04
66873تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-11-04
66874تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1543,896,000600,000,0001394-11-04
66875تهراندارآبادآپارتمانفروش1268,200,0001,033,200,0001394-11-04
66876تهراندارآبادآپارتمانفروش1375,480,000750,000,0001394-11-04
66877تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394-11-04
66878تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394-11-04
66879تهرانگلاب درهآپارتمانفروش1003,400,000340,000,0001394-11-04
66881تهرانوحیدیهآپارتمانفروش563,000,000168,000,0001394-11-04
Page top