جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,521 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66707تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1237,500,000922,500,0001394-11-03
66708تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1809,000,0001,620,000,0001394-11-03
66706تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-03
66704تهرانالهیهآپارتمانفروش23719,830,0004,700,000,0001394-11-03
66703تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-03
66736تهرانشهید کردآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001394-11-03
66734تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-03
66731تهرانجردنآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001394-11-03
66732تهرانتوحید - خوشآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-11-03
66727تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1065,600,000593,600,0001394-11-03
66717تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001394-11-03
66718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001394-11-03
66719تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-11-03
66720تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1956,200,0001,209,000,0001394-11-03
66721تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1678,700,0001,450,000,0001394-11-03
66723تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-11-03
66726تهراندروسآپارتمانفروش17714,000,0002,478,000,0001394-11-03
66748تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-11-03
66747تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش21013,000,0002,730,000,0001394-11-03
66744تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394-11-03
66743تهرانپاسداران - نیستانآپارتمانفروش16512,500,0002,062,500,0001394-11-03
66742تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1556,000,000690,000,0001394-11-03
66739تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001394-11-03
66740تهرانگیشاآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-11-03
66773تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394-11-03
66771تهرانشهرک غربآپارتمانفروش31024,193,0007,500,000,0001394-11-03
66750تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17025,000,0004,250,000,0001394-11-03
66753تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1728,300,0001,427,600,0001394-11-03
66754تهرانمرزدارانآپارتمانفروش19610,500,0002,058,000,0001394-11-03
66756تهرانجردنآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394-11-03
Page top