جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69439تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394-12-01
69437تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-12-01
69436تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69434تهرانایرانپارسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69432تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394-12-01
69433تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-12-01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394-12-01
69431تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-12-01
69420تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69419تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69461تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش10010,000,0001,900,000,0001394-12-01
69462تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1646,400,0001,050,600,0001394-12-01
69466تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394-12-01
69467تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11265,000,000728,000,0001394-12-01
69464تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1458,700,0001,261,500,0001394-12-01
69465تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1255,800,0001,062,500,0001394-12-01
69457تهراندزآشیبآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001394-12-01
69455تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394-12-01
69453تهرانجردنآپارتمانفروش8011,200,000896,000,0001394-12-01
69454تهرانتجریشآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001394-12-01
69452تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-12-01
69450تهراندولتآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394-12-01
69451تهراندارآبادآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-12-01
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394-12-01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-12-01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394-12-01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394-12-01
69445تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1154,800,000432,000,0001394-12-01
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394-12-01
Page top