جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69331تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1334,800,000638,400,0001394-11-29
69333تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-11-29
69334تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394-11-29
69335تهرانپونکآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001394-11-29
69336تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش815,700,000461,700,0001394-11-29
69337تهرانستارخانآپارتمانفروش743,515,000260,000,0001394-11-29
69338تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001394-11-29
69340تهرانزنجان شمالیآپارتمانفروش1155,478,000630,000,0001394-11-29
69341تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-11-29
69342تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394-11-29
69343تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394-11-29
69344تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-11-29
69345تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش933,975,000370,000,0001394-11-29
69346تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-11-29
69347تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1354,445,000600,000,0001394-11-29
69348تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394-11-29
69349تهرانتجریشآپارتمانفروش809,500,000760,000,0001394-11-29
69351تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1726,200,0001,066,400,0001394-11-29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-11-29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394-11-29
69354تهرانالهیهآپارتمانفروش230کارشناسیکارشناسی1394-11-29
69355تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-11-29
69357تهراندولتآپارتمانفروش1307,800,000608,400,0001394-11-29
69358تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-11-29
69359تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش756,500,0001,144,000,0001394-11-29
69360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394-11-29
69361تهراندزآشیبآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001394-11-29
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-11-29
69363تهرانالهیهآپارتمانفروش20112,500,0002,512,500,0001394-11-29
69364تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش815,555,000450,000,0001394-11-29
Page top