جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61256تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394/08/30
61257تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394/08/30
61258تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/08/30
61259تهرانازگلآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001394/08/30
61260تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش933,280,000305,000,0001394/08/30
61261تهراناقدسیهآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/08/30
61262تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/08/30
61263تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001394/08/30
61264تهرانجردنآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001394/08/30
61265تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001394/08/30
61266تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394/08/30
59017تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/08/28
61093تهرانپورابتهاجآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/08/28
61104رودهنبلوار لاله صحراآپارتمانفروش1362,100,000285,000,0001394/08/28
61105تهرانجردنآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001394/08/28
61106تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/08/28
61108تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001394/08/28
61110تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001394/08/28
61111تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش2145,200,0001,112,800,0001394/08/28
61112تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش13412,500,0001,675,000,0001394/08/28
61113تهراناقدسیهآپارتمانفروش18612,000,0002,232,000,0001394/08/28
61115تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1455,900,000855,500,0001394/08/28
61117تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394/08/28
61118تهرانآبشناسانآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001394/08/28
61119تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1105,700,000627,000,0001394/08/28
61120تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش643,671,875235,000,0001394/08/28
61121تهرانپیروزی - سر آسیابآپارتمانفروش862,600,000223,600,0001394/08/28
61122تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش703,700,000259,000,0001394/08/28
61124تهرانستارخانآپارتمانفروش1324,469,000590,000,0001394/08/28
61126تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/08/28
Page top