جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,493 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69464تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1458,700,0001,261,500,0001394-12-01
69465تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1255,800,0001,062,500,0001394-12-01
69457تهراندزآشیبآپارتمانفروش1047,100,000738,400,0001394-12-01
69455تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394-12-01
69453تهرانجردنآپارتمانفروش8011,200,000896,000,0001394-12-01
69454تهرانتجریشآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001394-12-01
69452تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-12-01
69450تهراندولتآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394-12-01
69451تهراندارآبادآپارتمانفروش706,700,000469,000,0001394-12-01
69447تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1208,335,0001,000,000,0001394-12-01
69448تهرانستارخانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-12-01
69446تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394-12-01
69444تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش934,086,000380,000,0001394-12-01
69445تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1154,800,000432,000,0001394-12-01
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394-12-01
69443تهرانالهیهآپارتمانفروش2006,000,000100,000,0001394-12-01
69440تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش994,900,000485,100,0001394-12-01
69470تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001394-12-01
69468تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394-12-01
69416ساوجبلاغهشتگردآپارتمانفروش100115,000,0001394-12-01
69473تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,000,000756,000,0001394-12-01
69318تهران17 شهریور آپارتمانفروش53170,000,0001394-11-29
69319شهریارفاز سهآپارتمانفروش801,650,000132,000,0001394-11-29
69320تهرانکارونآپارتمانفروش403,500,000140,000,0001394-11-29
69321تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,900,000448,400,0001394-11-29
69322تهرانشهر زیباآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001394-11-29
69323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش803,625,000290,000,0001394-11-29
69324تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش923,846,000250,000,0001394-11-29
69325تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394-11-29
69326تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394-11-29
Page top