جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,716 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67542تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-11-10
67543تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1635,000,000815,000,0001394-11-10
67544تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش763,680,000279,680,0001394-11-10
67545تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394-11-10
67548تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-11-10
67550تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش22515,500,0003,487,500,0001394-11-10
67524تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-11-09
67404تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,400,000445,400,0001394-11-08
67405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394-11-08
67406تهرانازگلآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-11-08
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394-11-08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394-11-08
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-11-08
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394-11-08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394-11-08
67413تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-11-08
67414تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394-11-08
67416تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1265,000,000630,000,0001394-11-08
67417تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394-11-08
67418تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394-11-08
67419تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394-11-08
67420تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-11-08
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394-11-08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394-11-08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394-11-08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394-11-08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-11-08
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394-11-08
67431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21720,000,0004,340,000,0001394-11-08
67432تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394-11-08
Page top