جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394/09/24
63105تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001394/09/24
63106تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش132کارشناسیکارشناسی1394/09/24
63108تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1728,000,0001,376,000,0001394/09/24
63110تهرانالهیهآپارتمانفروش26015,000,0003,900,000,0001394/09/24
63112تهرانپل چوبیآپارتمانفروش1074,000,000428,000,0001394/09/24
63113تهرانفلسطین جنوبیآپارتمانفروش864,180,000380,000,0001394/09/24
63114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2306,000,0001,380,000,0001394/09/24
63116تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1874,800,000897,600,0001394/09/24
63117تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1005,380,000349,700,0001394/09/24
63118تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001394/09/24
63120تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,900,000892,700,0001394/09/24
63121تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1184,000,000472,000,0001394/09/24
63123تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1316,000,000786,000,0001394/09/24
63124تهرانازگلآپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001394/09/24
63125تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1205,850,000702,000,0001394/09/24
63126تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394/09/24
63127تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001394/09/24
63128تهرانآجودانیهآپارتمانفروش34014,000,000476,000,0001394/09/24
63129تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/09/24
63130تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/09/24
63131تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001394/09/24
63132تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001394/09/24
63133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6410,200,000652,800,0001394/09/24
63134تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/09/24
63135تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش16210,500,0001,700,000,0001394/09/24
63137تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394/09/24
63139تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1107,500,000825,000,0001394/09/24
63141تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001394/09/24
63143تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13013,500,0001,755,000,0001394/09/24
Page top