جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61828تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394/09/05
61829تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش938,200,000762,600,0001394/09/05
61830تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394/09/05
61831تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1255,360,000670,000,0001394/09/05
61832تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1177,600,000889,200,0001394/09/05
61833تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001394/09/05
61662تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18010,500,0001,890,000,0001394/09/04
61664تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394/09/04
61665تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/09/04
61666تهرانازگلآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/09/04
61668تهرانفخر رازیآپارتمانفروش1753,100,000542,500,0001394/09/04
61669تهرانانقلاب - جمالزادهآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394/09/04
61670تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/09/04
61671تهراناقدسیهآپارتمانفروش36612,000,0004,392,000,0001394/09/04
61672تهراناقدسیهآپارتمانفروش18115,500,0001394/09/04
61674تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش10010,000,0001394/09/04
61676تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394/09/04
61677تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394/09/04
61678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001394/09/04
61679تهرانالهیهآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394/09/04
61680تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1504,100,000615,000,0001394/09/04
61681تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش20412,000,0002,488,000,0001394/09/04
61682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,800,000497,800,0001394/09/04
61683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1858,500,0001,572,000,0001394/09/04
61684تهرانازگلآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394/09/04
61685تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/09/04
61686تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش17813,000,0002,314,000,0001394/09/04
61687تهرانالهیهآپارتمانفروش1069,400,000996,400,0001394/09/04
61688تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1328,500,0001,122,000,0001394/09/04
61689تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/09/04
Page top