جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394-12-03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-12-03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394-12-03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394-12-03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394-12-03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394-12-03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394-12-03
69675تهرانفلکه سومآپارتمانفروش1854,325,000800,000,0001394-12-03
69676تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش1926,500,0001,248,000,0001394-12-03
69677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1084,167,000450,000,0001394-12-03
69678تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-12-03
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-12-03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394-12-03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-12-03
69683تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-12-03
69685تهران164 غربیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001394-12-03
69686تهراناستخرآپارتمانفروش973,900,000378,300,0001394-12-03
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-12-03
69691تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22511,000,0001394-12-03
69692تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,000,0001,656,000,0001394-12-03
69693تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-12-03
69695تهراناستخر غربیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-12-03
69696تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394-12-03
69697تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16717,000,0001394-12-03
69698تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394-12-03
69699تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-03
69700تهرانکاوه جنوبیآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-12-03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-03
69703تهرانسراجآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001394-12-03
69704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,420,560580,000,0001394-12-03
Page top