جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62741تهرانقلهکآپارتمانفروش21210,500,0002,225,000,0001394/09/18
62743تهرانفرشتهآپارتمانفروش20313,000,0002,639,000,0001394/09/18
62592تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394/09/17
62595تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1866,200,0001,153,200,0001394/09/17
62597تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001394/09/17
62598تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش3004,500,0001,350,000,0001394/09/17
62602تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001394/09/17
62603تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001394/09/17
62604تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1335,500,000731,500,0001394/09/17
62606تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش835,800,000481,400,0001394/09/17
62607تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/09/17
62608تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394/09/17
62611تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394/09/17
62612تهراندریان نوآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394/09/17
62613تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش828,536,000700,000,0001394/09/17
62614تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/09/17
62616تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1104,200,000462,000,0001394/09/17
62618تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1064,800,000508,800,0001394/09/17
62619تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/09/17
62620تهرانازگلآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394/09/17
62621تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394/09/17
62622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1257,730,000850,000,0001394/09/17
62623تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1285,700,000729,600,0001394/09/17
62624تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1625,600,000907,200,0001394/09/17
62625تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001394/09/17
62626تهراندولتآپارتمانفروش1388,000,0001,104,000,0001394/09/17
62627تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/09/17
62629تهراندروسآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394/09/17
62630تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001394/09/17
62631تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394/09/17
Page top