جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,519 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67313تهرانولنجکآپارتمانفروش20523,000,0004,715,000,0001394-11-07
67314تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-07
67315تهرانقیطریهآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394-11-07
67316تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15915,000,0002,385,000,0001394-11-07
67318تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-11-07
67320تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001394-11-07
67321تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1264,920,000620,000,0001394-11-07
67347تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش636,340,000400,000,0001394-11-07
67114تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-11-06
67116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش985,600,000548,800,0001394-11-06
67117تهرانازگلآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-06
67119تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001394-11-06
67120تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1224,400,000536,800,0001394-11-06
67121تهراناقدسیهآپارتمانفروش24715,000,0003,705,000,0001394-11-06
67122تهراناقدسیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-11-06
67123تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-11-06
67126تهرانانقلابآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394-11-06
67128تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1586,200,000979,600,0001394-11-06
67131تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394-11-06
67132تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-06
67133تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394-11-06
67136تهرانستارخانآپارتمانفروش1405,357,000750,000,0001394-11-06
67137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش893,650,000324,850,0001394-11-06
67138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-11-06
67140تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش27222,000,0005,984,000,0001394-11-06
67141تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش2405,700,0001,368,000,0001394-11-06
67142تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001394-11-06
67144تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001394-11-06
67147تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-11-06
67148تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394-11-06
Page top