جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63767تهراندبستانآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394/09/30
63766تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001394/09/30
63792تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/09/30
63791تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش802,875,000230,000,0001394/09/30
63790تهرانولنجکآپارتمانفروش25022,000,0005,500,000,0001394/09/30
63789تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش30012,500,0003,750,000,0001394/09/30
63788تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/09/30
63787تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1808,200,0001,476,000,0001394/09/30
63785تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش903,700,000333,000,0001394/09/30
63781تهرانفاطمیآپارتمانفروش2844,800,0001,363,200,0001394/09/30
63782تهرانفاطمیآپارتمانفروش1426,300,000894,600,0001394/09/30
63780تهرانبهشتیآپارتمانفروش1286,800,000870,400,0001394/09/30
63778تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394/09/30
63777تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/09/30
63825تهرانکاشانکآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/09/30
63824تهراننیاورانآپارتمانفروش22510,000,0002,250,000,0001394/09/30
63823تهرانولنجکآپارتمانفروش21516,000,0003,440,000,0001394/09/30
63822تهرانفرشتهآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001394/09/30
63816تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش11910,000,0001,190,000,0001394/09/30
63814تهرانفرشتهآپارتمانفروش27520,000,0005,500,000,2561394/09/30
63794تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش22011,500,0002,530,000,0001394/09/30
63796تهراننیروی هوایی آپارتمانفروش1515,300,000800,000,0001394/09/30
63798تهرانگیشاآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001394/09/30
63801تهرانلویزانآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/09/30
63807تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/09/30
63809تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1336,500,000865,500,0001394/09/30
63810تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/09/30
63811تهرانگیشاآپارتمانفروش1537,300,0001,116,900,0001394/09/30
63812تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394/09/30
63813تهرانفرمانیهآپارتمانفروش19810,200,0002,019,600,0001394/09/30
Page top