جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69848تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش737,535,000550,000,0001394-12-04
69849تهرانمیدان بهرودآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-12-04
69852تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-12-04
69853تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,120,000650,000,0001394-12-04
69854تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-12-04
69930تهرانفرجام غربیآپارتمانفروش714,700,000333,700,0001394-12-04
69630تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394-12-03
69631تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش953,500,000332,500,0001394-12-03
69632تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش904,666,000420,000,0001394-12-03
69633تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,300,000885,100,0001394-12-03
69634تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69636تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش505,000,000250,000,0001394-12-03
69637تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001394-12-03
69638تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1345,100,000683,400,0001394-12-03
69640تهراناقدسیهآپارتمانفروش957,105,000675,000,0001394-12-03
69641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-12-03
69642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش96کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69643تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1145,700,000649,800,0001394-12-03
69644تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-12-03
69645تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-12-03
69646تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-12-03
69647تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-12-03
69648تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-12-03
69649تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1585,500,000869,000,0001394-12-03
69650تهرانپونکآپارتمانفروش2405,500,0001,320,000,0001394-12-03
69651تهران196 غربیآپارتمانفروش1104,250,000467,500,0001394-12-03
69652تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-03
69653تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش933,300,000306,900,0001394-12-03
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394-12-03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394-12-03
Page top