جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,716 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68140تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش844,761,000400,000,0001394-11-17
68141تهراندریان نوآپارتمانفروش1425,281,000750,000,0001394-11-17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394-11-17
68143تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-17
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394-11-17
68145تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-11-17
68146تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394-11-17
68147تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-11-17
68148تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-11-17
68149تهرانالهیهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-11-17
68150تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش23011,300,0002,599,000,0001394-11-17
68151تهرانپاسداران - ظرابخانهآپارتمانفروش1036,750,000695,250,0001394-11-17
68152تهرانازگلآپارتمانفروش1427,500,0001,100,000,0001394-11-17
68153تهرانالهیهآپارتمانفروش12713,000,0001,651,000,0001394-11-17
68154تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394-11-17
68156تهرانسعادت آبادآپارتمانپیش فروش1428,000,0001,136,000,0001394-11-17
68158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1597,500,0001,192,500,0001394-11-17
68159تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش10514,000,0001,470,000,0001394-11-17
68160تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394-11-17
68161تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001394-11-17
68164تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-17
68165تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394-11-17
68166تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9647,000,000451,200,0001394-11-17
68168تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1429,500,0001,349,000,0001394-11-17
68169تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394-11-17
68170تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-17
68023تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش848,200,000688,800,0001394-11-15
68025تهراندبستانآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394-11-15
68026تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1304,615,000600,000,0001394-11-15
68029تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001394-11-15
Page top