جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-12-03
69681تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش655,692,308370,000,0001394-12-03
69682تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-12-03
69683تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-12-03
69685تهران164 غربیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001394-12-03
69686تهراناستخرآپارتمانفروش973,900,000378,300,0001394-12-03
69690تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394-12-03
69691تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22511,000,0001394-12-03
69692تهراندارآبادآپارتمانفروش2078,000,0001,656,000,0001394-12-03
69693تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-12-03
69695تهراناستخر غربیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-12-03
69696تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001394-12-03
69697تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16717,000,0001394-12-03
69698تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394-12-03
69699تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-03
69700تهرانکاوه جنوبیآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-12-03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-03
69703تهرانسراجآپارتمانفروش1103,500,000385,000,0001394-12-03
69704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,420,560580,000,0001394-12-03
69705تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001394-12-03
69706تهراندولتآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394-12-03
69707تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش643,200,000204,800,0001394-12-03
69708تهرانتیر اندارآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001394-12-03
69709تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-12-03
69710تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-12-03
69712تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-12-03
69714تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-12-03
69715تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1127,500,000825,000,0001394-12-03
69716تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-12-03
69717تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9510,000,0001394-12-03
Page top