جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67759تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش1249,000,0001,116,000,0001394-11-12
67761تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394-11-12
67763تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-11-12
67764تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1297,000,000903,000,0001394-11-12
67765تهرانشمس آبادآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001394-11-12
67766تهرانظفرآپارتمانفروش16110,500,0001,690,500,0001394-11-12
67767تهرانگیشاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-11-12
67768تهرانشیخ بهایی جنوبیآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-11-12
67769تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394-11-12
67770تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1095,963,000650,000,0001394-11-12
67771تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش20912,000,0002,508,000,0001394-11-12
67772تهراننیاورانآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001394-11-12
67774تهرانفرشتهآپارتمانفروش15015,000,0001394-11-12
67775تهرانقلهکآپارتمانفروش1126,000,000680,000,0001394-11-12
67776تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش15716,000,0002,512,000,0001394-11-12
67777تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394-11-12
67778تهرانقیطریه - حکمتآپارتمانفروش1286,200,000793,600,0001394-11-12
67779تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394-11-12
67780تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14910,500,0001,564,500,0001394-11-12
67781تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-11-12
67619تهرانشهيد كردآپارتمانفروش524,300,000220,000,0001394-11-11
67620نوررستم رودآپارتمانرهن و اجاره14055,000,0001394-11-11
67621تهرانستارخانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-11-11
67623تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-11-11
67624تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-11-11
67625تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001394-11-11
67626تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-11-11
67628تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1397,350,0001,021,650,0001394-11-11
67629تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1914,712,000900,000,0001394-11-11
67632تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-11
Page top