جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64324تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش60210,000,0001394/10/03
64055تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1565,300,000826,300,0001394/10/02
64056تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394/10/02
64058تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1147,000,000798,000,0001394/10/02
64059تهرانپیچ شمیرانآپارتمانفروش1605,200,000832,000,0001394/10/02
64061تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394/10/02
64064تهرانپونکآپارتمانفروش925,500,000506,000,0001394/10/02
64065تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1036,500,000669,500,0001394/10/02
64067تهران13 آبانآپارتمانفروش1804,000,000720,000,0001394/10/02
64071تهراندریان نوآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/10/02
64072تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1556,000,000930,000,0001394/10/02
64073تهراندولتآپارتمانفروش106کارشناسیکارشناسی1394/10/02
64075تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/10/02
64076تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1856,500,0001,202,500,0001394/10/02
64077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش894,500,000400,500,0001394/10/02
64078تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1245,100,000632,400,0001394/10/02
64079تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1225,600,000683,200,0001394/10/02
64081تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001394/10/02
64082تهراننصرت غربیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001394/10/02
64083تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001394/10/02
64086تهراندارآبادآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/10/02
64087تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش19011,000,0001,090,000,0001394/10/02
64094تهراندولتآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001394/10/02
64093تهراندروسآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/10/02
64092تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/10/02
64091تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001394/10/02
64102تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394/10/02
64101تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/10/02
64100تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش30014,500,0004,350,000,0001394/10/02
64099تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش17216,000,0002,752,000,0001394/10/02
Page top