جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,446 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69640تهراناقدسیهآپارتمانفروش957,105,000675,000,0001394-12-03
69641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-12-03
69642تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش96کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69643تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1145,700,000649,800,0001394-12-03
69644تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-12-03
69645تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-12-03
69646تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-12-03
69647تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-12-03
69648تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394-12-03
69649تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش1585,500,000869,000,0001394-12-03
69650تهرانپونکآپارتمانفروش2405,500,0001,320,000,0001394-12-03
69651تهران196 غربیآپارتمانفروش1104,250,000467,500,0001394-12-03
69652تهراناردیبهشتآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-03
69653تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش933,300,000306,900,0001394-12-03
69654تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش756,100,000457,500,0001394-12-03
69656تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش703,785,000265,000,0001394-12-03
69658تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش2205,700,0001,254,000,0001394-12-03
69659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394-12-03
69660تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394-12-03
69663تهران184 غربیآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001394-12-03
69664تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1808,300,0001,494,000,0001394-12-03
69666تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,335,000200,000,0001394-12-03
69667تهرانبهار - رشیدآپارتمانفروش1447,500,0001,080,000,0001394-12-03
69668تهراناستخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001394-12-03
69669تهرانتهرانپارس - کادوسآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-12-03
69670تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,015,000220,000,0001394-12-03
69671تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش983,000,000294,000,0001394-12-03
69672تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش572,983,000170,000,0001394-12-03
69673تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش933,500,000325,500,0001394-12-03
69674تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش903,055,555275,000,0001394-12-03
Page top