جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,492 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69961تهرانستارخانآپارتمانفروش1133,097,000350,000,0001394-12-05
69962تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25512,000,0001394-12-05
69966تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1144,210,000480,000,0001394-12-05
69967تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1364,850,000659,000,0001394-12-05
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-12-05
69969تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1197,500,000892,500,0001394-12-05
69970تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-12-05
69971تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-12-05
69972تهرانجهان کودکآپارتمانفروش1328,500,0001,122,000,0001394-12-05
69973تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394-12-05
69974تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11523,000,0002,645,000,0001394-12-05
69788تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001394-12-04
69789تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001394-12-04
69790تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-12-04
69791تهرانمدنی شمالیآپارتمانفروش1002,300,000230,000,0001394-12-04
69792تهراننارمکآپارتمانفروش703,900,000273,000,0001394-12-04
69793تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-12-04
69794تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش1024,000,000408,000,0001394-12-04
69796تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,300,000257,400,0001394-12-04
69797تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394-12-04
69798تهرانتهرانپارس - زهدیآپارتمانفروش972,700,000261,900,0001394-12-04
69799تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394-12-04
69800تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,500,000797,500,0001394-12-04
69802تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش28312,000,0001394-12-04
69803تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1385,800,000800,400,0001394-12-04
69804تهرانشهر زیباآپارتمانفروش703,677,000250,000,0001394-12-04
69805تهراناندیشه شمالیآپارتمانفروش763,953,000273,000,0001394-12-04
69807تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,685,000210,000,0001394-12-04
69808تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-12-04
69810تهرانقیطریهآپارتمانفروش19314,507,7721394-12-04
Page top