جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-09
70215تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21414,000,0002,996,000,0001394-12-09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-12-09
70217تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-12-09
70218تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394-12-09
70280تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394-12-09
70083تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394-12-08
70082تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394-12-08
70086تهرانونکآپارتمانفروش1224,918,000600,000,0001394-12-08
70087تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-12-08
70088تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-12-08
70090تالشمیدان نمازآپارتمانفروش981,350,000132,000,0001394-12-08
70091تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394-12-08
70092تهرانعباس آبادآپارتمانفروش21513,000,0001394-12-08
70093تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1724,200,000722,400,0001394-12-08
70094تهرانظفرآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394-12-08
70095تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-12-08
70096تهرانعشرت آبادآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-12-08
70097تهرانهرویآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-12-08
70098تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش763,300,000250,800,0001394-12-08
70099تهراننظام آبادآپارتمانفروش752,900,000217,500,0001394-12-08
70101تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1145,100,000581,400,0001394-12-08
70102تهرانمطهری - بهشتیآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-12-08
70103تهرانمطهریآپارتمانفروش1954,358,000850,000,0001394-12-08
70104تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-12-08
70105تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1084,700,000507,600,0001394-12-08
70106تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1013,200,000323,200,0001394-12-08
70107تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1547,000,0001,078,000,0001394-12-08
70108تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394-12-08
70109تهرانلویزانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394-12-08
Page top