جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,443 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70116تهرانقیطریهآپارتمانفروش1338,800,0001,170,400,0001394-12-08
70117تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,000,0002,945,000,0001394-12-08
70119تهرانجهان آراآپارتمانفروش1475,748,000845,000,0001394-12-08
70120تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394-12-08
70121تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1109,000,000900,000,0001394-12-08
70122تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-12-08
70123تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1266,400,000806,400,0001394-12-08
70124تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001394-12-08
70125تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28814,000,0004,032,000,0001394-12-08
70126تهرانقیطریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394-12-08
70127تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1478,163,0001,200,000,0001394-12-08
70128تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,500,0002,945,000,0001394-12-08
70129تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش98580,000,0001394-12-08
70130تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1275,118,110650,000,0001394-12-08
70131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-12-08
70132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394-12-08
70158تهرانپرستار جنوبیآپارتمانفروش783,800,000296,500,0001394-12-08
69625تهرانآلاله غربیآپارتمانفروش1043,900,000406,000,0001394-12-05
69628تهرانبلوار جوانمردانآپارتمانفروش903,900,000351,000,0001394-12-05
69933تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-05
69934تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394-12-05
69935تهرانآرژانتینآپارتمانفروش136کارشناسیکارشناسی1394-12-05
69936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394-12-05
69937تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1394-12-05
69939تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-05
69940تهرانرامین شمالیآپارتمانفروش1485,745,000850,000,0001394-12-05
69941تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-12-05
69943تهرانبنی هاشم جنوبیآپارتمانفروش1074,700,000502,900,0001394-12-05
69944تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001394-12-05
69945تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش13012,100,0001,573,000,0001394-12-05
Page top