جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70202تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18055,000,0001394-12-09
70203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1256,500,000845,000,0001394-12-09
70204تهراندولتآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-12-09
70205تهراندروسآپارتمانفروش1628,600,0001,393,200,0001394-12-09
70207تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-12-09
70208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394-12-09
70209تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1925,800,0001,113,600,0001394-12-09
70210تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1216,000,000762,000,0001394-12-09
70212تهرانشهرک غربآپارتمانفروش766,700,000509,200,0001394-12-09
70213تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001394-12-09
70214تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394-12-09
70215تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21414,000,0002,996,000,0001394-12-09
70216تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-12-09
70217تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-12-09
70218تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001394-12-09
70280تهرانغربیهای تهرانپارسآپارتمانفروش1103,000,000330,000,0001394-12-09
70083تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394-12-08
70082تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1226,800,000829,600,0001394-12-08
70086تهرانونکآپارتمانفروش1224,918,000600,000,0001394-12-08
70087تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001394-12-08
70088تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-12-08
70090تالشمیدان نمازآپارتمانفروش981,350,000132,000,0001394-12-08
70091تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1438,300,0001,186,900,0001394-12-08
70092تهرانعباس آبادآپارتمانفروش21513,000,0001394-12-08
70093تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1724,200,000722,400,0001394-12-08
70094تهرانظفرآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394-12-08
70095تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001394-12-08
70096تهرانعشرت آبادآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001394-12-08
70097تهرانهرویآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-12-08
70098تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش763,300,000250,800,0001394-12-08
Page top