جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63385تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63386تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63388تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/09/26
63392تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/09/26
63393تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394/09/26
63394تهرانستارخانآپارتمانفروش634,200,000264,600,0001394/09/26
63395تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/09/26
63399تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001394/09/26
63401تهرانحسین آبادآپارتمانفروش1537,500,0001,140,000,0001394/09/26
63404تهراندروسآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/09/26
63405تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/09/26
63406تهراناقدسیهآپارتمانفروش13411,940,0001,600,000,0001394/09/26
63407تهراندارآبادآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394/09/26
63408تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1314,800,000628,800,0001394/09/26
63409تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1084,648,000502,000,0001394/09/26
63410تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/09/26
63412تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394/09/26
63413تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394/09/26
63415تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1885,000,000940,000,0001394/09/26
63416تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/09/26
63417تهرانتیراژهآپارتمانفروش1115,000,000555,000,0001394/09/26
63418تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394/09/26
63419تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1455,600,000812,000,0001394/09/26
63421تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1569,100,0001,419,000,0001394/09/26
63422تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001394/09/26
63423تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1476,750,000992,250,0001394/09/26
63424تهرانعاطفی شرقیآپارتمانفروش8012,500,000875,000,0001394/09/26
63425تهراناقدسیهآپارتمانفروش1186,000,000708,000,0001394/09/26
63426تهرانالهیه شمالیآپارتمانفروش20215,300,0003,090,600,0001394/09/26
63428تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17013,000,0002,210,000,0001394/09/26
Page top