جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/09
64733تهراندریان نوآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394/10/09
64734تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394/10/09
64735تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394/10/09
64736تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/10/09
64737تهراندروسآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/10/09
64738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394/10/09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394/10/09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394/10/09
64744تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,300,0001,444,200,0001394/10/09
64778دماوندولیعصرآپارتمانرهن و اجاره75300,00020,000,0001394/10/09
64806تهرانفلکه چایچیآپارتمانفروش822,700,000221,400,0001394/10/09
64837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش685,000,000350,000,0001394/10/09
26370تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1676,000,0001,000,000,0001394/10/07
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/10/07
64542تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/10/07
64543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,867,257550,000,0001394/10/07
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394/10/07
64546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394/10/07
64547تهرانانقلابآپارتمانفروش644,687,000300,000,0001394/10/07
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394/10/07
64549تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1496,000,000894,000,0001394/10/07
64551تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش3445,500,0001,892,000,0001394/10/07
64552تهرانمیدان عدلآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001394/10/07
64554تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/10/07
64555تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/10/07
64556تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,000,000300,000,0001394/10/07
64558تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394/10/07
64559تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394/10/07
64560تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26814,000,0003,752,000,0001394/10/07
Page top