جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62859تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001394/09/22
62860تهرانشمال کاخآپارتمانفروش738,000,000584,000,0001394/09/22
62861تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394/09/22
62862تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1727,000,0001,204,000,0001394/09/22
62863تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394/09/22
62864تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394/09/22
62865تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394/09/22
62867تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1307,700,0001,001,000,0001394/09/22
62868تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/09/22
62870تهرانسعادت آباد - آسمانهاآپارتمانفروش628,500,000527,000,0001394/09/22
62871تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394/09/22
62872تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش645,785,000370,000,0001394/09/22
62874تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001394/09/22
62875تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001394/09/22
62877تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/09/22
62878تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/09/22
62936کرجمصباحآپارتمانفروش4665,000,00065,000,0001394/09/22
13411تهران196 شرقیآپارتمانفروش544,000,000178,000,0001394/09/18
62290تهرانکارگر جنوبیآپارتمانفروش673,500,000235,000,0001394/09/18
62379تهرانحیدرخانیآپارتمانمعاوضه414,300,000176,000,0001394/09/18
62512تهرانهنگامآپارتمانفروش962,600,000250,000,0001394/09/18
62599تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش835,400,000450,000,0001394/09/18
62714تهرانسهروردیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001394/09/18
62715تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1204,700,000564,000,0001394/09/18
62716تهرانشمس آبادآپارتمانفروش874,590,000400,000,0001394/09/18
62717تهرانشمس آبادآپارتمانفروش713,600,000255,600,0001394/09/18
62718تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001394/09/18
62719تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001394/09/18
62720تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001394/09/18
62721تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1037,800,000803,400,0001394/09/18
Page top