جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,218 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64567تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1355,925,000800,000,0001394/10/07
64569تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/10/07
64571تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2027,800,0001,575,600,0001394/10/07
64572تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394/10/07
64573تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1608,500,0001,275,000,0001394/10/07
64574تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1556,452,0001,000,000,0001394/10/07
64575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/10/07
64576تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394/10/07
64620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش667,570,000500,000,0001394/10/07
64621تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/07
64622تهرانشهرک بوعلیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/10/07
64629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1435,800,0001,215,500,0001394/10/07
64630تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001394/10/07
64632تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/07
64640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/07
64641تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13413,000,0001,742,000,0001394/10/07
64644تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001394/10/07
64646تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1804,750,000580,000,0001394/10/07
64648تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001394/10/07
64651تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1275,500,000698,500,0001394/10/07
64658تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش12712,500,0001,587,500,0001394/10/07
64660تهرانسیمای ایرانآپارتمانفروش1747,350,0001,279,000,0001394/10/07
64423تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/10/06
64424تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001394/10/06
64426تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1023,750,000382,500,0001394/10/06
64427تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1034,000,000412,000,0001394/10/06
64428تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1127,142,000800,000,0001394/10/06
64430تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394/10/06
64431تهراندروسآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/10/06
64432تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1324,800,000633,600,0001394/10/06
Page top