جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
63556تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1225,900,000719,800,0001394/09/28
63557تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001394/09/28
63558تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/09/28
63559تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394/09/28
63560تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001394/09/28
63562تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش807,200,000576,000,0001394/09/28
63564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1458,700,0001,261,500,0001394/09/28
63566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش687,500,000510,000,0001394/09/28
63567تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6611,200,000739,200,0001394/09/28
63628تهرانفراهانی پورآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/09/28
60345تهرانپیروزی آپارتمانفروش652,600,000169,000,0001394/09/26
63379تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش2187,300,0001,519,400,0001394/09/26
63380تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394/09/26
63381تهرانازگلآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394/09/26
63382تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001394/09/26
63383تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001394/09/26
63384تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1034,900,000504,700,0001394/09/26
63385تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63386تهراناقدسیهآپارتمانفروش1549,200,0001,416,800,0001394/09/26
63388تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/09/26
63392تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/09/26
63393تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394/09/26
63394تهرانستارخانآپارتمانفروش634,200,000264,600,0001394/09/26
63395تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394/09/26
63399تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001394/09/26
63401تهرانحسین آبادآپارتمانفروش1537,500,0001,140,000,0001394/09/26
63404تهراندروسآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001394/09/26
63405تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/09/26
63406تهراناقدسیهآپارتمانفروش13411,940,0001,600,000,0001394/09/26
63407تهراندارآبادآپارتمانفروش676,200,000415,400,0001394/09/26
Page top