جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394/10/21
65908تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش933,700,000360,000,0001394/10/21
58843تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانپیش فروش1502,600,000390,000,0001394/10/20
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394/10/20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394/10/20
65719تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش1024,100,000418,200,0001394/10/20
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394/10/20
65723تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65727تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001394/10/20
65728تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001394/10/20
65729تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/10/20
65730تهرانستارخانآپارتمانفروش913,500,000318,500,0001394/10/20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/10/20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/10/20
65735تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/10/20
65736تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/10/20
65737تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1386,200,000855,600,0001394/10/20
65738تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001394/10/20
65740تهرانجردنآپارتمانفروش1746,500,0001,131,000,0001394/10/20
65741تهراندروسآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001394/10/20
65742تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش883,011,000265,000,0001394/10/20
65743تهرانمیدان توحیدآپارتمانفروش735,200,000379,600,0001394/10/20
65744تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394/10/20
65747تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/10/20
65748تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/10/20
65753تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/10/20
65754تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001394/10/20
65755تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001394/10/20
65756تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1717,500,0001,282,500,0001394/10/20
Page top