جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65744تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001394/10/20
65747تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/10/20
65748تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001394/10/20
65753تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/10/20
65754تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001394/10/20
65755تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001394/10/20
65756تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1717,500,0001,282,500,0001394/10/20
65758تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش16510,500,0001,732,500,0001394/10/20
65759تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش2025,300,0001,070,600,0001394/10/20
65760تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش19312,950,0002,500,000,0001394/10/20
65761تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1094,800,000523,200,0001394/10/20
65763تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,000,0001,256,000,0001394/10/20
65764تهرانجردنآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394/10/20
65765تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش23315,000,0003,495,000,0001394/10/20
65767تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394/10/20
65768تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001394/10/20
65769تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش27020,000,000540,000,0001394/10/20
65770تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,100,000878,400,0001394/10/20
65771تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001394/10/20
65698تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1355,250,000708,750,0001394/10/19
65700تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/10/19
65701تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394/10/19
65703تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1444,200,000604,800,0001394/10/19
65704تهراناقدسیهآپارتمانفروش1084,750,000513,000,0001394/10/19
65705تهرانالهیهآپارتمانفروش2059,000,0001,845,000,0001394/10/19
65706تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1175,300,000620,000,0001394/10/19
65707تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001394/10/19
65708تهرانالهیهآپارتمانفروش10711,000,0001,177,000,0001394/10/19
65709تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394/10/19
65711تهرانازگلآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/10/19
Page top