جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,519 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69004تهرانشهرک غربآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1394-11-26
69005تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش727,780,000560,000,0001394-11-26
69006تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,200,000650,000,0001394-11-26
69007تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-11-26
69009تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394-11-26
69018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-11-26
15154تهراندولت - خیابان نامدارآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001394-11-25
68844تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1295,000,000645,000,0001394-11-25
68846تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش12011,000,0001,595,000,0001394-11-25
68849تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانفروش1146,000,00050,000,0001394-11-25
68850تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1057,000,000469,000,0001394-11-25
68852تهرانرهی معیریآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-11-25
68853تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-11-25
68854تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001394-11-25
68857تهرانکریمخانآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001394-11-25
68858تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش824,025,000330,000,0001394-11-25
68859تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش847,300,000613,200,0001394-11-25
68860تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394-11-25
68861تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1325,000,000660,000,0001394-11-25
68862تهرانکرمان شمالیآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394-11-25
68863تهرانمرزداران - ایثارآپارتمانفروش1647,500,0001,230,000,0001394-11-25
68865تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانفروش1845,435,0001,000,000,0001394-11-25
68866تهراننفت شمالیآپارتمانفروش13611,800,0001,604,800,0001394-11-25
68867تهراننارمک - تلفنخانهآپارتمانفروش993,777,000170,000,0001394-11-25
68868تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394-11-25
68869تهرانهرویآپارتمانفروش825,100,000499,800,0001394-11-25
68870تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-25
68871تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1503,000,000450,000,0001394-11-25
68872تهراننیاورانآپارتمانفروش1651,100,000,0001394-11-25
68873تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش1156,800,000782,000,0001394-11-25
Page top