جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66098تهرانستارخانآپارتمانفروش855,850,000497,250,0001394/10/23
66101تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1659,400,0001,551,000,0001394/10/23
66102تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش1859,850,0001,822,250,0001394/10/23
66103تهراندروسآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394/10/23
66108تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394/10/23
66109تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394/10/23
66110تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1144,300,000490,200,0001394/10/23
66111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1804,500,000810,000,0001394/10/23
66112تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/10/23
66114تهراندارآبادآپارتمانفروش20810,200,0002,121,600,0001394/10/23
66116تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15715,000,0002,355,000,0001394/10/23
66117تهرانازگلآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001394/10/23
66118تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001394/10/23
66120تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/10/23
66122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001394/10/23
66124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394/10/23
65911تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/10/22
65912تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/10/22
65913تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394/10/22
65914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/10/22
65915تهرانازگلآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001394/10/22
65916تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394/10/22
65919تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394/10/22
65920تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/10/22
65921تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394/10/22
65923تهرانالهیهآپارتمانفروش22018,000,0003,960,000,0001394/10/22
65924تهراناقدسیهآپارتمانفروش1805,800,0001,044,000,0001394/10/22
65926تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1323,700,000488,400,0001394/10/22
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394/10/22
65928تهرانازگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394/10/22
Page top