جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,903 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64720تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/10/09
64722تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1235,100,000627,300,0001394/10/09
64723تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/10/09
64725تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/10/09
64726تهراننصرت غربیآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001394/10/09
64727تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1095,200,000566,800,0001394/10/09
64728تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/10/09
64729تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394/10/09
64730تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001394/10/09
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/09
64733تهراندریان نوآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001394/10/09
64734تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,538,000490,000,0001394/10/09
64735تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394/10/09
64736تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/10/09
64737تهراندروسآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/10/09
64738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394/10/09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394/10/09
64741تهراناقدسیهآپارتمانفروش1038,200,000844,600,0001394/10/09
64744تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1748,300,0001,444,200,0001394/10/09
64778دماوندولیعصرآپارتمانرهن و اجاره75300,00020,000,0001394/10/09
64806تهرانفلکه چایچیآپارتمانفروش822,700,000221,400,0001394/10/09
64837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش685,000,000350,000,0001394/10/09
26370تهرانمینی سیتی آپارتمانفروش1676,000,0001,000,000,0001394/10/07
64541تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/10/07
64542تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/10/07
64543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,867,257550,000,0001394/10/07
64545تهراناقدسیهآپارتمانفروش30111,000,0003,311,000,0001394/10/07
64546تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1567,000,0001,092,000,0001394/10/07
64547تهرانانقلابآپارتمانفروش644,687,000300,000,0001394/10/07
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394/10/07
Page top