جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,239 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65931تهرانالهیهآپارتمانفروش11110,000,0001,110,000,0001394/10/22
65932تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,760,000720,000,0001394/10/22
65933تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش634,700,000296,100,0001394/10/22
65934تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش13011,200,0001,456,000,0001394/10/22
65936تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001394/10/22
65937تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1007,600,000760,000,0001394/10/22
65938تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394/10/22
65939تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1108,200,000902,000,0001394/10/22
65940تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12611,000,0001,386,000,0001394/10/22
65941تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1076,400,000684,800,0001394/10/22
65942تهرانبلوار فرهنگآپارتمانفروش1196,800,000809,200,0001394/10/22
65943تهرانشهرک بام آپارتمانفروش845,714,000480,000,0001394/10/22
65944تهرانشهرک غربآپارتمانفروش676,120,000410,000,0001394/10/22
65945تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394/10/22
65946تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1107,727,000850,000,0001394/10/22
65947تهرانشهرک غربآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001394/10/22
65948تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13514,000,0001,890,000,0001394/10/22
65949تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1068,500,000901,000,0001394/10/22
65950تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001394/10/22
65951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8611,800,0001,014,800,0001394/10/22
65952تهرانشهرک غربآپارتمانفروش628,000,000496,000,0001394/10/22
65954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8810,500,000924,000,0001394/10/22
65955تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/10/22
65956تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394/10/22
65829تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش766,200,000471,200,0001394/10/21
62983تهرانیافت آبادآپارتمانفروش542,670,000144,180,0001394/10/21
65830تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش966,250,000600,000,0001394/10/21
65831تهراندبستانآپارتمانفروش943,882,000365,000,0001394/10/21
65832تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394/10/21
65833تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394/10/21
Page top