جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71805تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395-01-21
71807تهرانشهر آراآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001395-01-21
71808تهرانشهر زیباآپارتمانفروش733,770,000275,000,0001395-01-21
71810تهرانشهر زیبا آپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001395-01-21
71812تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001395-01-21
71813تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001395-01-21
71814تهراندریان نوآپارتمانفروش1365,750,000782,000,0001395-01-21
71815تهرانستارخان آپارتمانفروش735,500,0001395-01-21
71819تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001395-01-21
71821تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001395-01-21
68316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001395-01-18
71238کرجکیانمهرآپارتمانرهن و اجاره75500,0005,000,0001395-01-18
71624تهرانخیابان فاطمیآپارتمانفروش904,850,000436,000,0001395-01-18
71687تهرانمروارید شهر آپارتمانپیش فروش1472,380,000350,000,0001395-01-18
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-01-17
71569تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-01-17
71570تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395-01-17
71571تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395-01-17
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395-01-17
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395-01-17
71575تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395-01-17
71576تهرانفرجام شرقیآپارتمانفروش813,500,000285,000,0001395-01-17
71577تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395-01-17
71578تهرانباغ فیض آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395-01-17
71579تهراندرکه آپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395-01-17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395-01-17
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395-01-17
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-17
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71586تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001395-01-17
Page top