جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65862تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش994,200,000415,800,0001394/10/21
65864تهرانفرشتهآپارتمانفروش8812,000,0001,056,000,0001394/10/21
65865تهرانقیطریهآپارتمانفروش1406,428,000900,000,0001394/10/21
65866تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394/10/21
65868تهرانگیشاآپارتمانفروش926,600,000607,200,0001394/10/21
65869تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394/10/21
65871تهرانظفرآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001394/10/21
65872تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001394/10/21
65873تهرانقلهکآپارتمانفروش1298,500,0001,096,500,0001394/10/21
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394/10/21
65875تهرانقیطریهآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/10/21
65877تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/10/21
65878تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/10/21
65879تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10010,200,0001,020,000,0001394/10/21
65908تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش933,700,000360,000,0001394/10/21
58843تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانپیش فروش1502,600,000390,000,0001394/10/20
65717تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001394/10/20
65718تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش825,300,000434,600,0001394/10/20
65719تهرانپیج شمیرانآپارتمانفروش1024,100,000418,200,0001394/10/20
65722تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1686,000,0001,000,000,0001394/10/20
65723تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65727تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1036,100,000628,300,0001394/10/20
65728تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001394/10/20
65729تهرانستارخانآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/10/20
65730تهرانستارخانآپارتمانفروش913,500,000318,500,0001394/10/20
65731تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/10/20
65733تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/10/20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/10/20
65735تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/10/20
65736تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/10/20
Page top