جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,779 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64555تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/10/07
64556تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1003,000,000300,000,0001394/10/07
64558تهراندیباجیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001394/10/07
64559تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1389,000,0001,242,000,0001394/10/07
64560تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26814,000,0003,752,000,0001394/10/07
64561تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش120640,000,0001394/10/07
64562تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394/10/07
64563تهرانپاسدارانآپارتمانفروش23113,000,0003,003,000,0001394/10/07
64564تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/10/07
64565تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش1024,412,000450,000,0001394/10/07
64566تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001394/10/07
64567تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1355,925,000800,000,0001394/10/07
64569تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/10/07
64571تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2027,800,0001,575,600,0001394/10/07
64572تهراناقدسیهآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394/10/07
64573تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1608,500,0001,275,000,0001394/10/07
64574تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1556,452,0001,000,000,0001394/10/07
64575تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/10/07
64576تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1298,200,0001,057,800,0001394/10/07
64620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش667,570,000500,000,0001394/10/07
64621تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/10/07
64622تهرانشهرک بوعلیآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/10/07
64629تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1435,800,0001,215,500,0001394/10/07
64630تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001394/10/07
64632تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/07
64640تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,100,000774,700,0001394/10/07
64641تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13413,000,0001,742,000,0001394/10/07
64644تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش25014,500,0003,625,000,0001394/10/07
64646تهرانایثارگران شمالیآپارتمانفروش1804,750,000580,000,0001394/10/07
64648تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001394/10/07
Page top