جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,445 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71865تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1304,500,000585,000,0001395-01-22
71866تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-22
71869تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,0001395-01-22
71870تهرانظفرآپارتمانفروش7710,000,000770,000,0001395-01-22
71871تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1104,000,000392,000,0001395-01-22
71872تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001395-01-22
71873تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1904,275,0001395-01-22
71874تهرانایرانپارسآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395-01-22
71875تهراناوین - درکهآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001395-01-22
71876تهراناوینآپارتمانفروش746,015,000445,000,0001395-01-22
71877تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-01-22
71878تهرانمرزدارانآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-01-22
71880تهرانپیامبر شرقی آپارتمانفروش906,300,000567,000,0001395-01-22
71881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395-01-22
71883تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش15811,000,0001,738,000,0001395-01-22
71885تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395-01-22
71887تهرانبلوار میرزاباباییآپارتمانفروش956,150,000584,250,0001395-01-22
71888تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش834,820,000400,000,0001395-01-22
71889تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش814,600,000372,600,0001395-01-22
71890تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1076,100,000652,700,0001395-01-22
71895تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395-01-22
71896تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395-01-22
71899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001395-01-22
71903تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001395-01-22
71904تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش835,180,000430,000,0001395-01-22
71905تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش706,800,000476,000,0001395-01-22
71906تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش815,400,0001395-01-22
71907تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-01-22
71909تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1516,500,000981,500,0001395-01-22
71910تهرانقیطریه آپارتمانپیش فروش15010,500,0001,575,000,0001395-01-22
Page top