جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67160تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1625,200,000842,400,0001394/11/06
67161تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1359,000,0001,035,000,0001394/11/06
67162تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش14310,000,0001,430,000,0001394/11/06
67163تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش21022,000,0004,620,000,0001394/11/06
67164تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394/11/06
66990تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394/11/05
66991تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1405,200,000728,000,0001394/11/05
66993تهرانسوهانکآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394/11/05
66995تهرانشهید کردآپارتمانفروش2548,200,0001,172,600,0001394/11/05
66996تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/11/05
66997تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394/11/05
66998تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1102,500,000275,000,0001394/11/05
66999تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1184,600,000542,800,0001394/11/05
67000تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001394/11/05
67001تهراناندیشهآپارتمانفروش726,700,000482,400,0001394/11/05
67002تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001394/11/05
67004تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001394/11/05
67005تهرانفرشتهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394/11/05
67006تهرانفرشتهآپارتمانفروش12611,800,0001,486,800,0001394/11/05
67009تهرانمطهریآپارتمانفروش905,220,000470,000,0001394/11/05
67010تهرانمطهریآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394/11/05
67014تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش874,597,000400,000,0001394/11/05
67015تهرانهفت تیرآپارتمانفروش743,513,000260,000,0001394/11/05
67016تهرانهفت تیرآپارتمانفروش753,453,000259,000,0001394/11/05
67017تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1143,500,000400,000,0001394/11/05
67018تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394/11/05
67019تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1448,680,0001,250,000,0001394/11/05
67020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,872,000,0001394/11/05
67021تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1325,200,000686,400,0001394/11/05
67022تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001394/11/05
Page top