جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72176تهرانکردستانآپارتمانفروش2387,000,0001,666,000,0001395-01-24
72177تهرانباغ فیض آپارتمانفروش755,500,000412,500,0001395-01-24
72178تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395-01-24
72179تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395-01-24
72181تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1124,555,000510,000,0001395-01-24
72182تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395-01-24
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395-01-24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395-01-24
72186تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1145,260,000600,000,0001395-01-24
72187تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1054,700,000493,000,0001395-01-24
72188تهراناستاد حسن بنا آپارتمانفروش724,700,000338,000,0001395-01-24
72189تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-01-24
72190تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395-01-24
72191تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001395-01-24
72192تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395-01-24
72193تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1395-01-24
72194تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-01-24
72195تهرانقیطریهآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395-01-24
72196تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395-01-24
72197تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001395-01-24
72198تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001395-01-24
72199تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395-01-24
72200تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1404,200,000588,000,0001395-01-24
72201تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش12011,200,0001395-01-24
72202تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش925,970,000550,000,0001395-01-24
72203تهرانپارک ملتآپارتمانفروش10312,000,0001,236,000,0001395-01-24
72204تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001395-01-24
72205تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش806,200,000496,000,0001395-01-24
72206تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1759,000,0001395-01-24
72207تهرانقیطریهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-01-24
Page top