جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه1086,500,000650,000,0001394/10/14
65216تهراناقدسیهآپارتمانفروش18017,300,0003,114,000,0001394/10/14
65217تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394/10/14
65218تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1357,400,0001,000,000,0001394/10/14
65219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1424,200,000595,400,0001394/10/14
65220تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/10/14
65221تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/14
65222تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001394/10/14
65224تهرانپونک - مخبریآپارتمانفروش1554,500,000700,000,0001394/10/14
65226تهرانستارخانآپارتمانفروش1645,300,000869,200,0001394/10/14
65227تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18113,000,0002,353,000,0001394/10/14
65228تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1367,500,0001,000,000,0001394/10/14
65229تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/10/14
65232تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1264,700,000639,200,0001394/10/14
65233تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1328,796,000950,000,0001394/10/14
65234تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001394/10/14
65235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394/10/14
65236تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/14
65238تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1357,800,00010,530,000,0001394/10/14
65240تهراندولتآپارتمانفروش1118,400,000932,400,0001394/10/14
65243تهرانجردنآپارتمانفروش2507,500,0001,875,000,0001394/10/14
65244تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001394/10/14
65245تهراناقدسیهآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394/10/14
65246تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394/10/14
65247تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394/10/14
65249تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394/10/14
65250تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394/10/14
65251تهرانالهیهآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001394/10/14
65255تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001394/10/14
65068تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,290,000450,000,0001394/10/13
Page top