جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,446 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72471تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001395-01-26
72474تهرانفرید افشار آپارتمانفروش1329,500,0001,254,000,0001395-01-26
72475تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001395-01-26
72476تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش523,800,000197,600,0001395-01-26
72477تهرانکریمخان آپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001395-01-26
72478تهرانآرژانتینآپارتمانفروش2156,000,0001,290,000,0001395-01-26
72480تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395-01-26
72481تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395-01-26
72482تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395-01-26
72483تهرانشمس آبادآپارتمانفروش985,850,000573,000,0001395-01-26
72484تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش21110,000,0002,110,000,0001395-01-26
72485تهرانولنجک - فرد ها آپارتمانمعاوضه20511,500,0001395-01-26
72486تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش7814,000,0001,092,000,0001395-01-26
72487تهرانمحمودیهآپارتمانفروش50020,000,0001395-01-26
72488تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395-01-26
72490تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1225,900,000720,000,0001395-01-26
72491تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395-01-26
72493تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001395-01-26
72500تهرانمیرداماد آپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395-01-26
72309تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001395-01-25
72310تهرانشهید عراقیآپارتمانفروش1216,100,000738,000,0001395-01-25
72308تهرانپیامبر شمالی آپارتمانفروش1908,500,0001,615,000,0001395-01-25
72312تهرانباقرخانآپارتمانفروش138کارشناسیکارشناسی1395-01-25
72313تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001395-01-25
72314تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,300,000365,000,0001395-01-25
72315تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش755,135,000385,000,0001395-01-25
72316تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2639,200,0002,149,600,0001395-01-25
72317تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-25
72318مشهدرضویآپارتمانفروش1102,400,000260,000,0001395-01-25
72319تهراندریان نوآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395-01-25
Page top