جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394/11/08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394/11/08
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/11/08
67411تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394/11/08
67412تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394/11/08
67413تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/11/08
67414تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394/11/08
67416تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1265,000,000630,000,0001394/11/08
67417تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1144,900,000558,600,0001394/11/08
67418تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1004,100,000410,000,0001394/11/08
67419تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001394/11/08
67420تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/11/08
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/11/08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/11/08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394/11/08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394/11/08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/11/08
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394/11/08
67431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21720,000,0004,340,000,0001394/11/08
67432تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394/11/08
67434تهراندولتآپارتمانفروش1146,578,000750,000,0001394/11/08
67435تهرانازگلآپارتمانفروش1497,600,0001,132,400,0001394/11/08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394/11/08
67437تهرانهرویآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001394/11/08
67438تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,300,0001,300,000,0001394/11/08
67439تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14211,200,0001,600,000,0001394/11/08
67441تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001394/11/08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/11/08
67444تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/11/08
67445تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394/11/08
Page top