جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,484 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73026تهراندروس - وارستهآپارتمانفروش10312,500,0001,287,500,0001395-02-01
73027تهرانجردنآپارتمانفروش2706,481,0001,750,000,0001395-02-01
73031تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2409,000,0002,160,000,0001395-02-01
73032تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15112,000,0001,812,000,0001395-02-01
73033تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395-02-01
73034تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395-02-01
73035تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,900,0001,200,000,0001395-02-01
73036تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش838,800,000730,500,0001395-02-01
72820تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-01-31
72821تهرانصادقیهآپارتمانفروش1095,300,0001395-01-31
72822تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1185,600,000660,000,0001395-01-31
72823تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش953,800,000361,000,0001395-01-31
72824تهرانپاتریسآپارتمانفروش975,600,000543,200,0001395-01-31
72825تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-01-31
72826تهرانشهر آراآپارتمانفروش885,455,000480,000,0001395-01-31
72827تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395-01-31
72828تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001395-01-31
72829تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395-01-31
72830تهرانفاطمیآپارتمانفروش1016,200,000626,200,0001395-01-31
72832تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001395-01-31
72834تهرانمطهری آپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001395-01-31
72835تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,000,000525,000,0001395-01-31
72836تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1188,800,0001,038,400,0001395-01-31
72837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001395-01-31
72838تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1395-01-31
72839تهرانصادقیه - فلکه دومآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-01-31
72841تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001395-01-31
72842تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001395-01-31
72843تهرانلویزانآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001395-01-31
72844تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-01-31
Page top