جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394/11/08
67425تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394/11/08
67426تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1235,300,000651,900,0001394/11/08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394/11/08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394/11/08
67430تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001394/11/08
67431تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21720,000,0004,340,000,0001394/11/08
67432تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21513,000,0002,795,000,0001394/11/08
67434تهراندولتآپارتمانفروش1146,578,000750,000,0001394/11/08
67435تهرانازگلآپارتمانفروش1497,600,0001,132,400,0001394/11/08
67436تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1125,200,000582,400,0001394/11/08
67437تهرانهرویآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001394/11/08
67438تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1558,300,0001,300,000,0001394/11/08
67439تهرانپاسدارانآپارتمانفروش14211,200,0001,600,000,0001394/11/08
67441تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16015,000,0002,400,000,0001394/11/08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/11/08
67444تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394/11/08
67445تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1357,200,000972,000,0001394/11/08
67446تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1135,300,000598,900,0001394/11/08
67486تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش110600,000100,000,0001394/11/08
67515تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394/11/08
67269تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانفروش959,300,000985,800,0001394/11/07
67270تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش963,645,000350,000,0001394/11/07
67272تهرانشمس آبادآپارتمانفروش2255,500,0001,237,500,0001394/11/07
67273تهرانصادقیهآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/11/07
67274تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394/11/07
67275تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1453,800,000551,000,0001394/11/07
67276تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001394/11/07
67277تهرانظفرآپارتمانفروش9710,500,0001,018,500,0001394/11/07
67278تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1246,900,000855,600,0001394/11/07
Page top