جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73229تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش975,900,000572,300,0001395-02-05
73228تهرانشهر آراآپارتمانمعاوضه1086,100,000658,800,0001395-02-05
73227تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-02-05
73226تهرانفاطمیآپارتمانفروش70700,000490,000,0001395-02-05
73241تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-02-05
73240تهرانستارخانآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001395-02-05
73239تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001395-02-05
73238تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش884,800,0001395-02-05
73237تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-02-05
73236تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001395-02-05
73232تهرانشریعتیآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-02-05
73233تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001395-02-05
73234تهرانطرشتآپارتمانفروش703,572,000250,000,0001395-02-05
73235تهرانسهروردی شمالی آپارتمانفروش1008,000,0001395-02-05
73270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395-02-05
73269تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395-02-05
73267تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395-02-05
73266تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-02-05
73264تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش826,830,000560,000,0001395-02-05
73262تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001395-02-05
73261تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1069,000,000954,000,0001395-02-05
73243تهرانفاطمیآپارتمانفروش824,268,000350,000,0001395-02-05
73244تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001395-02-05
73246تهرانمفتح چنوبی آپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395-02-05
73247تهرانشهرک صدفآپارتمانفروش102385,000,0001395-02-05
73248تهرانآرژانتین - وزراآپارتمانفروش11475,000,000855,000,0001395-02-05
73249تهرانونک - ولیعصر آپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395-02-05
73250تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش1153,740,000430,000,0001395-02-05
73251تهرانپونک - مخبریآپارتمانفروش445,300,000230,000,0001395-02-05
73252تهرانکریمخانآپارتمانفروش924,200,000386,400,0001395-02-05
Page top