جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,473 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73453تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,910,0001,200,000,0001395-02-06
73452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001395-02-06
73451تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1046,540,000680,000,0001395-02-06
73450تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395-02-06
73449تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش82505,000435,000,0001395-02-06
73447تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001395-02-06
73446تهراندولت آپارتمانفروش12412,000,0001,488,000,0001395-02-06
73444تهراندربندآپارتمانمعاوضه1107,500,000825,000,0001395-02-06
73441تهراندروسآپارتمانفروش28711,000,0003,157,000,0001395-02-06
73442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش20710,000,0002,070,000,0001395-02-06
73443تهرانپاسداران - گلستان آپارتمانفروش13911,000,0001,529,000,0001395-02-06
73498تهرانسپهرآپارتمانفروش118کارشناسیکارشناسی1395-02-06
71602تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش837,300,000605,900,0001395-02-06
73231تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1395-02-05
73230تهرانشهرآراآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395-02-05
73229تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش975,900,000572,300,0001395-02-05
73228تهرانشهر آراآپارتمانمعاوضه1086,100,000658,800,0001395-02-05
73227تهرانصادقیهآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001395-02-05
73226تهرانفاطمیآپارتمانفروش70700,000490,000,0001395-02-05
73241تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-02-05
73240تهرانستارخانآپارتمانفروش1284,700,000601,600,0001395-02-05
73239تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش1228,300,0001,012,600,0001395-02-05
73238تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش884,800,0001395-02-05
73237تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395-02-05
73236تهرانشریعتی - ملکآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001395-02-05
73232تهرانشریعتیآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-02-05
73233تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001395-02-05
73234تهرانطرشتآپارتمانفروش703,572,000250,000,0001395-02-05
73235تهرانسهروردی شمالی آپارتمانفروش1008,000,0001395-02-05
73270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395-02-05
Page top